אתר זה הינו מערכת הרשמה לתכניות שונות של אגף חינוך וחברה.
האתר הוקם על מנת להנגיש להורים את תהליך הרישום באופן נגיש קל ובטוח.
ליצירת קשר:
טלפון: 02-9969536
פקס: 02-9969776
כתובת: מועצה מקומית קרית ארבע  סולם אלדד 1 ת.ד 15.
בברכה
צוות אגף חינוך וחברה

© כל הזכויות שמורות ל'אגף חינוך וחברה מועצה מקומית קרית ארבע חברון' 2020 
Created by Weepo