הורים יקרים,

 

לאור בקשת הורים אנו פותחים את האפשרות לפתיחת צהרונים בגנים ובביה"ס גם בחודש יולי. זאת על מנת לתת מענה להורים עובדים, תוך מתן מסגרת ראויה ועשירה לילדים.

הצהרון יפעל:

 בגנים בין השעות-   13:30-16:00

 בביה"ס בין השעות  13:00-16:00

פתיחת הצהרונים בכל מסגרת מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

כמו כן, אין אנו מתחייבים לשיבוץ בגן האם /בכיתת האם של הילד.

מחיר הצהרון: 450 ₪ לילד לחודש.

רישום:

הרישום באתר :  eduk4.org.il  או באתר המועצה, עד ליום שני ז' סיוון 10/6/2019.

 

                                     בברכת קיץ נעים

      אבי שושן                                  הודיה מאירוביץ

מנהל אגף חינוך וחברה                        רכזת ישובית ניצנים

 

טופס הרשמה

פרטים כללים

פרטי ההורים

במקרה של משפחה חד הורית שאין אפשרות למילוי פרטי אחד מבני הזוג יש למלא את השדות ב 0. בת.ז: 000000000

פרטי הילדים

סכום לתשלום: 0 ש"ח

משהו נוסף?

אישור על התשלום ישלח אליכם בדוא"ל, במידה ואין בידיכם אשראי הרישום מותנה בהסדרת התשלום באגף חינוך וחברה.
האגף מתחייב שלא לעשות שימוש אחר ולא להעביר את פרטי האשראי לצד ג'.

אישור תקנון יש לאשר את התקנון
© כל הזכויות שמורות ל'אגף חינוך וחברה מועצה מקומית קרית ארבע חברון' 2019 
Created by Weepo