תכנית ניצנים תש"פ – יוצאת לדרך… בשעה טובה ולאחר עבודה מאומצת של כלל מחלקות המועצה, אנו שמחים לבשר לכם על המשך הפעלת תכנית "ניצנים" בקרית ארבע חברון בשנה"ל תש"פ. מתוף הכרות עם צרכי השטח, צוות אגף החינוך מוביל השנה מערך מורחב שיתן מענה כולל להורים עובדים, תוך אפשרות לפריסת תשלומים שנתית בכדי להקל על הנטל הכלכלי (12 תשלומים בשנה).

על כן, תכנית ניצנים תכלול השנה 2 מסלולים:

מסלול בסיסי: צהרונים בגני הילדים ובכיתות א'-ב', להארכת יום הלימודים עד השעה 16:00, במשך 5 ימים בשבוע, בימי הלימוד של משרד החינוך בלבד.

עלות:

בגנים: 800 ₪ לשנה (80 ₪ לחודש) ; בכיתות א'-ב': 500 ₪ לשנה (50 ₪ בחודש) ; בכיתות ג'-ד': 1500 ₪ בשנה (150 ₪ בחודש)

• בבתי הספר התשלום לא כולל הזנה (כ-80 ₪ נוספים בחודש)

• יתאפשר רישום בנפרד לקייטנות חנוכה, פסח ויולי, במועדים שיפורסמו בהמשך.


מסלול מורחב: צהרונים בגני הילדים ובכיתות א'-ב', להארכת יום הלימודים עד השעה 16:00, במשך 5 ימים בשבוע, בימי הלימוד של משרד החינוך + קייטנת חנוכה בשעות 8:00-16:00 (כולל ארוחת בוקר וצהריים) + קייטנת פסח בשעות 8:00-16:00 (כולל ארוחת בוקר וצהריים) + קייטנת חודש יולי בשעות 8:00-16:00 (כולל ארוחת בוקר וצהריים). 

עלות:

בגנים: 2,500 ₪ לשנה (209 ₪ לחודש) ; בכיתות א'-ב': 1,720 ₪ לשנה (144 ₪ בחודש) ; בכיתות ג'-ד': 3,200 ₪ בשנה (267 ₪ בחודש)

• בבתי הספר התשלום לא כולל הזנה (כ-80 ₪ נוספים בחודש).

לאור בקשות הורים והצורך במענה רחב להורים עובדים מהשעה 7:00-17:00, תינתן אופציה להרשם לבוקרון + הארכת הצהרון עד השעה 17:00, בעלות תוספת של 220 ₪ בחודש . בטופס הרישום המקוון תהיה משבצת ייעודית לסימון עבור אופציה זו. רישום באתר, מחייב השתתפות בתכנית.

שימו לב- מס' המקומות מוגבל- אנא הזדרזו להירשם.

 שני מסלולי התוכנית כוללים חוגי העשרה, פעילות חברתית, סיוע בהכנת שעורי בית בביה"ס ועוד.

 הצוות בגנים יורכב ממפעילה מובילה וסייעת, בבתי הספר הצוות יורכב ממורה או סטודנט/ית.

 פתיחת כל מסגרת מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

 

מסלול בסיסי

מסלול מורחב

גנים

כיתות א'-ב'

כיתות ג'-ד'

גנים

כיתות א'-ב'

כיתות ג'-ד'

צהרון עד השעה 16:00, בימי לימוד של משרד החינוך בלבד

800 ₪ לשנה

500 ₪ לשנה

1,500 ₪

בשנה

800 ₪ לשנה

500 ₪ לשנה

1,500 ₪

בשנה

קייטנת חנוכה ופסח בין השעות                  8:00-16:00

לא במסגרת התכנית הבסיסית

לא במסגרת התכנית הבסיסית

לא במסגרת התכנית הבסיסית

500 ₪ לשנה

500 ₪ לשנה

500 ₪ לשנה

קייטנת יולי

בין השעות                  8:00-16:00

לא במסגרת התכנית הבסיסית

לא במסגרת התכנית הבסיסית

לא במסגרת התכנית הבסיסית

1,200  ₪ לשנה

720 ₪ לשנה

1,200 ₪ לשנה

סך הכל

800 ₪ לשנה (80 ₪ לחודש ל 10 תשלומים)

500 ₪ לשנה (50 ₪ בחודש ל 10 תשלומים)

1500 ₪ בשנה (150 ₪ בחודש ל10 תשלומים)

 

2,500 ₪ לשנה

(209 ₪ לחודש ל 12 תשלומים)

1720 ₪ לשנה

(144 ₪ בחודש ל 12 תשלומים)

3,200 ₪ בשנה

(267 ₪ בחודש ל 12 תשלומים)

 

 

 

למי שמעוניין, תוספת בוקרון + הארכת הצהרון עד השעה  17:00, בעלות תוספת של 220 ₪ בחודש

 

הרישום יפתח ב 20/9 עבור חודש אוקטובר.

 הרישום מותנה בתשלום באשראי דרך האתר או תשלום במזומן/צק במשרדי העמותה לקידום החינוך. בברכה,

הודיה מאירוביץ          אבי שושן                       רותי היזמי                סיוון בן שטרית

מנהלת ניצנים     מנהל אגף חינוך וחברה        מנהלת גני הילדים         רכזת ניצנים

טופס הרשמה

פרטים כללים

פרטי ההורים

במקרה של משפחה חד הורית שאין אפשרות למילוי פרטי אחד מבני הזוג יש למלא את השדות ב 0. בת.ז: 000000000

פרטי הילדים

סכום לתשלום: 0 ש"ח

משהו נוסף?

אישור על התשלום ישלח אליכם בדוא"ל, במידה ואין בידיכם אשראי הרישום מותנה בהסדרת התשלום באגף חינוך וחברה.
האגף מתחייב שלא לעשות שימוש אחר ולא להעביר את פרטי האשראי לצד ג'.

אישור תקנון יש לאשר את התקנון
© כל הזכויות שמורות ל'אגף חינוך וחברה מועצה מקומית קרית ארבע חברון' 2021 
Created by Weepo