תקנון:

מבוא

 • אתר החינוך ("האתר") המופעל ע"י אגף חינוך וחברה מועצה מקומית קרית ארבע ומשמש לצרכי רישום לתכניות שונות של אגף החינוך.
  • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
  • הרישום באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • עצם הרישום באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרישום

 • האתר מאפשר ללקוחות רישום קל נוח ובטוח, באמצעות האינטרנט.
  • הרישום באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

ביטולים

 • ניתן לבטל את הרישום , בהתאם לתנאי התכנית ולזמנים הרשומים בה, ,באמצעות פניה בדואר אלקטרוני למיייל: hodaya.mer@gmail.com. ביטול הרישום יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מאגף החינוך המאשר את הבקשה לביטול הרישום.
  • במקרה של ביטול הרישום, המאושר ע"י אגף החינוך, יחזיר האגף ללקוח את הסכום ששולם.

הגבלת אחריות

במידה והתכנית שהאגף מציע מבוטלת ולא מתקיימת מכל סיבה שהיא, האגף מתחייב להחזיר את הכסף לנרשמים.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור ניתן לפנות לטלפון : 02-9969536

אבטחת מידע ופרטיות

 • אגף חינוך וחברה ועובדיה הפועלים מטעם האגף ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאים להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
  • האגף נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת האגף ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיה האגף אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
  • האגף מתחייב שלא לעשות שימוש במידע המסופק לו ע"י הלקוחות אלא על מנת לאפשר את הרישום.

האגף מתחייב שלא להעביר את פרטי האשראי לצד שלישי.
• כפתור "שלח" יש משום הסכמה לאגף החינוך או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על התכניות השונות ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים לתכניות  של האגף בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה שלחו מייל ל: hodaya.mer@gmail.com .

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

 

© כל הזכויות שמורות ל'אגף חינוך וחברה מועצה מקומית קרית ארבע חברון' 2020 
Created by Weepo